Bestuurder die van kale kip plukt, is aansprakelijk

 
Printervriendelijke versie

Als een bestuurder een hoge managementvergoeding vraagt van een bv in een slechte financiële positie, riskeert hij een aansprakelijkstelling als die bv haar belastingschulden niet betaalt. Volgens een onlangs gepubliceerde uitspraak van Hof Amsterdam is een maandelijkse vergoeding van € 45.000 in zo’n geval te hoog.

Een man was aansprakelijk gesteld voor belastingschulden van bv’s waarvan hij (indirect) bestuurder was geweest. Toen de bv’s hun belastingschulden niet konden betalen, stelde de ontvanger van de belastingen de ex-bestuurder aansprakelijk. Volgens de ontvanger had hij onbehoorlijk bestuur gepleegd. Daarbij speelde een belangrijke rol dat hij zichzelf een maandelijkse managementvergoeding van € 45.000 had toegekend. Hij wist toen dat de bv’s in financiële moeilijkheden verkeerden. Onder deze omstandigheden zou geen redelijk denkende bestuurder zichzelf zo’n hoge beloning toekennen. Daarnaast had de bestuurder via zijn persoonlijke bv een rekening-courantschuld bij een van de bv’s opgebouwd die in een jaar was opgelopen tot bijna € 350.000. Daardoor kon deze bv haar schuld aan een zustermaatschappij niet aflossen en die zustermaatschappij kon op haar beurt haar belastingschuld niet voldoen. Verder maakte de ontvanger aannemelijk dat de ex-bestuurder ook na de melding van betalingsonmacht zijn managementvergoeding via verrekening met zijn rekening-courantschuld was blijven innen. Hij had dus voorrang gegeven aan uitgaven die voor hemzelf van belang waren. Daarbij had hij de belangen van andere crediteuren, inclusief de Belastingdienst, verwaarloosd. Hof Amsterdam was het niet op alle punten eens met de fiscus, maar liet de aansprakelijkstelling voor een groot deel in stand.

Bron: Hof Amsterdam 10-08-2017 (publ. 28-12-2017)