Actueel Nieuws

Fiscale aspecten cryptovaluta

In een brief aan de vaste kamer commissie Financiën heeft staatssecretaris Snel vragen beantwoord over de fiscale aspecten van cryptovaluta.

Aanwijzing massaal bezwaar vermogensrendementsheffing 2017

Er wordt gewerkt aan een aanwijzing massaal bezwaar voor bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing in de aanslag IB 2017. Belastingplichtigen die het oneens zijn met de berekening van de vermogensrendementsheffing 2017 moeten echter individueel en tijdig bezwaar maken tegen hun aanslag IB 2017.

Geen verlengde navordering over box 1-correcties

De omkering van de bewijslast die plaatsvindt als de belastingplichtige zijn aangifteplicht verzaakt, strekt zich niet uit tot de toepassing van de verlengde navorderingstermijn voor buitenlandse heffingsbestanddelen. De Hoge Raad heeft dit bepaald en in een recente uitspraak volgt Rechtbank Den Haag deze regel.

Omschrijving bij boeking leidt tot correctie loon

Opnamen in rekening-courant door een dga boeken als ‘voorschot salaris’ leidt tot het genieten van nettolonen door die dga als die opnamen niet in de loonheffingen zijn betrokken.

Mogelijk belastingnavordering voor rijke Nederlanders

Voor rijke Nederlanders die hun vermogen in een open commanditaire vennootschap hebben gestopt om hun rijkdom uit de openbaarheid te houden, dreigt een belastingnavordering, schrijft het FD.

Uitspraak op bezwaar moet per post

De verzending van beslissingen op bezwaar is vooralsnog uitgezonderd van het verplicht elektronisch berichtenverkeer. De Hoge Raad beslist dat deze berichten ook per post moeten worden bekend gemaakt.