Actueel Nieuws

Extra controles op agressie en geweld

De Arbeidsinspectie gaat volgend jaar extra letten op de aanpak van agressie en geweld tegen werknemers. Zij controleert of werkgevers in de horeca en op benzinestations hun mensen wel beschermen tegen lastige en gewelddadige klanten. Ook gaat het om werknemers met een publieke taak, zoals bewakers in gevangenissen, politiemensen en verkeersregelaars.

Inbrengvrijstelling verlengd?

Inbrengvrijstelling verlengd?
De Commissie Wetsvoorstellen van het Register Belastingadviseurs heeft staatssecretaris Weekers verzocht om de termijn van de inbrengvrijstelling voor terbeschikkinggestelde bedrijfspanden te verlengen tot 31 maart 2011. Belastingadviseurs hebben gesignaleerd dat de termijn (die eindigt op 31 december 2010) in de praktijk te kort is door omstandigheden waar de belastingplichtige geen invloed op heeft.

Aantal zelfstandigen zonder personeel weer gestegen

In het derde kwartaal van 2010 had Nederland 708.000 zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Dat zijn er 27.000 meer dan een jaar eerder. Door de economische crisis liep in de tweede helft van 2009 het aantal zzp’ers terug. Sinds begin 2010 is er weer sprake van een stijging.

Wet BPM veroordeeld

De huidige BPM-wet waarin op het moment van betalen geen rekening wordt gehouden met de te verwachten gebruiksduur, kan volgens het Europese Hof niet door de beugel. In de wet staat namelijk niet dat het mogelijk is de BPM op basis van een vooraf bekende gebruiksduur te betalen.

Fiscaal nummer niet doorslaggevend

Indien de tenaamstelling op een aanslagbiljet niet correspondeert met het fiscale nummer dat op het aangiftebiljet staat vermeld, is volgens de Hoge Raad de tenaamstelling op het aangiftebiljet doorslaggevend. Het fiscaal nummer vormt geen essentieel onderdeel van het aangiftebiljet.

RSIN doet intrede

De Kamer van Koophandel is op 6 december 2010 gestart met de uitgifte van het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN). Binnen het stelsel van basisregistraties voldoet het KvK-nummer voor de uitwisseling van ondernemingen en rechtspersonen niet meer. Het RSIN zal alleen worden gebruikt door de overheid. Ondernemers hoeven het RSIN niet zelf te gebruiken en ook niet te vermelden op het briefpapier van het bedrijf.