Actueel Nieuws

Testamentaire stichting is geen ANBI

Een stichting die statutair het algemeen nut beoogt, maar die krachtens uitdrukkelijke wil van de oprichters niet conform dat doel kan handelen totdat de langstlevende van de oprichters is overleden, is tot dat moment geen algemeen nut beogende instelling volgens de Successiewet.

Europese website met juridische informatie

De Europese Unie heeft een elektronisch loket (http://e-justice.europa.eu) geopend waar Europeanen snel een antwoord kunnen vinden op juridische vragen. De website biedt in de 22 talen van de Europese Unie informatie over wetgeving en de rechtspraktijk in de EU-landen.

Extra stimulans voor microfinanciering

Rabobank, ING, ABN-Amro, de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en het ministerie van Economische Zaken hebben een nieuwe financieringsovereenkomst gesloten met Qredits. Met een nieuwe lening van € 30 miljoen aan Qredits kunnen 1.500 nieuwe ondernemers worden geholpen.

Ontslagbescherming ook voor buitenlandse werknemer

Het doel van bescherming van de Nederlandse arbeidsmarkt, zoals neergelegd in het Bijzonder Besluit Arbeidsvoorwaarden 1945 (BBA), verdient volgens Hof Amsterdam vergaande relativering. De nadruk ligt nu veel meer op de bescherming van werknemers tegen ongerechtvaardigd ontslag. De bescherming van het BBA is daarom ook van toepassing op een buitenlandse werknemer.

Aandeel in onderhoudsreserve VvE = box 3

Het appartementsrecht en het lidmaatschap van de vereniging van appartementseigenaren zijn verschillende rechtsfiguren. De onderhoudsreserve en het lidmaatschaprecht van de Vereniging van Eigenaren, die de onderhoudsreserve heeft gevormd, maken geen deel uit van het appartement. Het lidmaatschap moet worden aangemerkt als een vermogensrecht dat bij het bepalen van de rendementsgrondslag van box 3 in aanmerking moet worden genomen.

Nieuw boetebeleid bij loonheffingen

Op 1 juli 2010 is het boetebeleid voor de loonheffingen gewijzigd. Ondernemers krijgen voortaan een boete van € 61 als zij niet of te laat aangifte loonheffingen doen, terwijl tegelijkertijd de coulancetermijn voor het betalen van deze heffingen is verkort tot zeven kalenderdagen na de uiterste aangiftedatum.