Actueel Nieuws

BUA geldt niet voor oud-werknemers

Het Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA) is van toepassing, ook als de ondernemer niet de bedoeling had de (vervoers)diensten voor de in het BUA vermelde doeleinden (het gelegenheid gegeven tot privévervoer) te gebruiken. Het feitelijk gebruik van de dienst voor de doeleinden is bepalend. Oud-werknemers vallen overigens niet onder de werking van het BUA. Dat geldt alleen voor werknemers die ten tijde van het verstrekken van de voorziening in dienst zijn.

Fiscale aftrek pensioenpremie zzp'ers naar tien jaar

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) kunnen vanaf volgend jaar langer fiscaal gefaciliteerd pensioen opbouwen bij hun laatste pensioenuitvoerder. Staatssecretaris Weekers van Financiën is van plan de maximale termijn voor de fiscale aftrekbaarheid van pensioenpremies te verlengen van drie naar tien jaar.

Inbrengvrijstelling en buitenvennootschappelijk vermogen

De inbreng van uitsluitend een maatschapaandeel is voldoende om als inbreng van een onderneming te worden aangemerkt waarop de inbrengvrijstelling van toepassing is. Het buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen hoeft niet verplicht mee te worden ingebracht.

Omvang vakantiestuwmeer berekend

Gezamenlijk hebben werknemers in Nederland een fors stuwmeer aan vakantiedagen opgebouwd. Werkgeversvereniging AWVN heeft het uitgerekend en komt op een totaal van 83 miljoen opgepotte vakantiedagen met een waarde van € 15 miljard.
In het jongste nummer van Werkgeven publiceert AWVN de resultaten van een onderzoek dat in januari werd uitgevoerd onder bedrijven uit de marktsector. In het onderzoek werd gevraagd naar het aantal vakantiedagen en adv-dagen dat jaarlijks wordt verstrekt en hoe hoog het gemiddelde saldo van nog uitstaande vakantiedagen bedroeg op 31 december 2010.

Pilot Wajong adviesvouchers verlengd

De tijdelijke pilot Wajong adviesvouchers wordt verlengd tot en met 29 april 2011. De vraag naar en uitgifte van de Wajong adviesvouchers is erg laat op gang gekomen, waardoor alle 1.000 beschikbare vouchers waarschijnlijk niet voor het eind van de pilotperiode op 14 februari 2011 kunnen worden uitgegeven. Door middel van een verlenging van de pilot met tweeënhalve maand wordt ondernemers meer ruimte geboden om een voucher aan te vragen.

Tewerkstellingsvergunning was terecht

Volgens het Europese Hof van Justitie was Nederland gerechtigd om voor, via een Pools ‘uitzendbureau’ uitgezonden, Poolse werknemers een tewerkstellingsvergunning te vragen. Een beroep op het vrij verrichten van diensten slaagde niet.