Actueel Nieuws

Handreiking stamrechten bij ontslag

De Belastingdienst heeft op haar pensioensite een handreiking gepubliceerd voor stamrechten bij ontslag. In de handreiking wordt ingegaan op vragen die in de praktijk bestaan over de fiscale grenzen en (on)mogelijkheden bij de toekenning van stamrechten in het algemeen en bij ontslaguitkeringen aan oudere werknemers met de pensioendatum in zicht in het bijzonder.

Wet BPM wordt aangepast

Naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de huidige BPM-wet, waarin op het moment van betalen geen rekening wordt gehouden met de te verwachten gebruiksduur van een auto, zal de staatsecretaris de wet wijzigen. Daarop vooruitlopend heeft hij in een besluit goedgekeurd alleen het saldo BPM daadwerkelijk hoeft te worden betaald.

Wajonger in dienst? Kijk op Wajongwijzer.nl

Overweegt u als werkgever een Wajonger in dienst te nemen? Raadpleeg dan de Wajong Wijzer op wajongwijzer.nl over hoe u een jonggehandicapte met succes in dienst kunt nemen en houden.

Sneller antwoord op bezwaar

De Belastingdienst wil bezwaarschriften van belastingplichtigen sneller gaan verwerken. Hiervoor worden de komende tijd in alle belastingregio's speciale teams ingericht die de bezwaren sneller kunnen afdoen. Ook wordt er vaker telefonisch contact gezocht met de indiener van het bezwaar. Hierdoor komen onduidelijkheden eerder aan het licht en kunnen wederzijdse vragen sneller worden beantwoord.

Belastingplan 2011 door Eerste Kamer - btw-verhoging podiumkunsten uitgesteld

De btw-verhoging voor podiumkunsten is met een half jaar uitgesteld tot 1 juli 2011. Onder druk van de Eerste Kamer heeft staatsecretaris Weekers de invoering van de btw-verhoging uitgesteld. Dat heeft staatssecretaris Weekers (Financiën) bekend gemaakt tijdens het debat in de Eerste Kamer over het Belastingplan 2011.

Belastingdienst en LTO sluiten convenant

De Belastingdienst en LTO hebben een convenant getekend dat moet leiden tot meer en sneller duidelijkheid over fiscale zaken, minder administratieve lasten en een effectiever toezicht. Een eerste uitwerking van het convenant en aansprekend voorbeeld voor de agrarische sector is dat alle discussie over burenhulp in één keer de wereld uit is.