Actueel Nieuws

Landelijk register tegen diplomafraude

Om diplomafraude tegen te gaan komt er vanaf 2012 een centraal landelijk diplomaregister. In het diplomaregister komen de diploma’s van iedereen die na een bepaalde datum een diploma heeft behaald in het door de overheid bekostigd voortgezet onderwijs, het hoger onderwijs, het beroepsonderwijs, de volwasseneneducatie, de inburgering en Nederlands als tweede taal. Het wetsvoorstel dat dit regelt zal binnenkort worden ingediend bij de Tweede Kamer.

Regeling onterechte bonussen naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel dat regelt dat buitensporige of achteraf onterechte bonussen door de raad van commissarissen van een bedrijf kunnen worden aangepast of teruggevorderd wordt binnenkort ingediend bij de Tweede Kamer.

Wijzigingen werkkostenregeling

Vanwege de invoering van de werkkostenregeling zal de Uitvoeringsregeling loonbelasting met ingang van 2011 worden gewijzigd. Begin juni is de concepttekst gepubliceerd en de tekst heeft tot medio juli 2010 ter consultatie op internet gestaan. Als gevolg van de consultatie ondergaat de nieuwe uitvoeringsregeling, die in 2011 van kracht wordt, enkele kleine wijzigingen. De basis van de regeling blijft ongewijzigd.

Einddatum WW-uitkering straks ongewijzigd bij ziekte

In de toekomst zullen perioden van ziekte niet meer van invloed zijn op de einddatum van de WW-uitkering. Ook komt er een loon- en verhaalssanctie voor de werkgever van personen die aanspraak maken op een Ziektewetuitkering, als deze werkgever zijn re-integratieverplichtingen niet is nagekomen.

Borgstellingregeling tot eind 2011 verlengd

De overheid verlengt twee belangrijke regelingen die het makkelijker maken om aan krediet te komen. Het gaat om de BMKB-regeling en de GO-regeling. Voor de verlening van de BMKB en GO-regelingen stelt het ministerie van Economische Zaken € 2 miljard ter beschikking. Bovendien zijn de regelingen verlengd tot eind 2011. In eerste instantie zouden ze eind dit jaar aflopen.

Vraag en antwoord over vrijgeven spaarloon

Per 15 september 2010 mogen werknemers het spaarloon over de jaren 2006 tot en met 2009 zonder fiscale consequenties opnemen (deblokkeren). Op haar site geeft het ministerie van Financiën aan de hand van een aantal vragen informatie over wat werknemers hiervoor moeten doen en wanneer zij moeten beslissen.