Actueel Nieuws

Let op uw pensioen bij bedrijfsherstructurering

Een dga die zijn pensioen in eigen beheer opbouwt, moet opletten bij de verkoop van zijn bv. Bij een bedrijfsorganisatie waarbij vennootschappen worden verkocht, kan het zijn dat er op dat moment geen sprake meer is van een zuivere pensioenregeling. Een forse naheffingsaanslag loonheffingen kan het gevolg zijn, zo ondervond een dga onlangs bij de Hoge Raad.

Gaat de reikwijdte van btw-integratieheffing te ver?

De Hoge Raad twijfelt aan de houdbaarheid van de Nederlandse btw-integratieheffing en heeft daarom prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie.

Inschrijving zegt niet alles

Het enkel raadplegen van het Handelsregister om te beoordelen of een bestuurder hoofdelijk aansprakelijk is voor belastingschulden, is niet voldoende. De ontvanger moet onderzoeken of een bestuurder daadwerkelijk door de vergadering van aandeelhouders is aangesteld als formele bestuurder indien belanghebbende betwist dat hij bestuurder was.

Wel of geen leges?

Enige tijd geleden deed Hof Den Bosch de opmerkelijke uitspraak dat voor een identiteitskaart geen legeskosten in rekening mochten worden gebracht omdat het overheidsbelang hierbij voorop staat. Men is immers verplicht een dergelijke kaart aan te schaffen zonder dat men hier belang bij heeft. De betreffende gemeente heeft cassatie tegen deze uitspraak ingesteld en advocaat-generaal Van Ballegooijen heeft onlangs een conclusie genomen.

Eigen bedrijf: geen verlet?

Ook belastingplichtigen met een eigen zaak hebben recht op een vergoeding van verletkosten, als zij vrij nemen om bij hun rechtszaak aanwezig te zijn.

Let op de juiste volgorde

Als aan een belastingplichtige een reeks aanslagen en of beschikkingen is opgelegd, moet de belastingplichtige zelf in beroep gaan als de besluiten niet in de juiste volgorde zijn genomen. Het is volgens de Hoge Raad niet aan de rechter om ambtshalve onderzoek te doen naar de volgorde van vaststelling van besluiten.