Actueel Nieuws

Nieuw model huurcontract

Als alternatief voor het standaard huurcontract van de Raad Onroerende Zaken (ROZ) dat winkeliers wordt voorgelegd heeft Detailhandel Nederland een nieuw model huurcontract gelanceerd dat rekening houdt met de belangen van huurder én verhuurder.

Gebruikelijk loon leden coöperatie

Lidmaatschapsrechten van een coöperatie vallen sinds 1 januari 2001 onder het aanmerkelijk belangregime. Hoewel de gebruikelijkloonregeling werd uitgebreid tot leden van coöperaties en coöperatieve verenigingen om oneigenlijk gebruik van deze rechtsvorm te voorkomen, wil dat niet zeggen dat de toepassing van dit artikel beperkt moet blijven tot gevallen waarin een dergelijk oneigenlijk gebruik aan de orde is.

Denk mee over belastingverdragen

Nederland gaat in de tweede helft van 2010 gesprekken over belastingverdragen aan met Australië, België, Costa Rica, Duitsland, Indonesië, Kenia, Nieuw-Zeeland en Panama. Ondernemers en burgers die beschikken over fiscale informatie die van belang kan zijn voor de onderhandelingen kunnen contact opnemen met het Ministerie van Financiën.

Minder lasten en heldere regels bij aanbesteding

Kleinere ondernemers krijgen straks een goede en eerlijke kans op overheidsopdrachten, doordat het kabinet redelijke eisen voor aanbesteding opstelt. Ook worden de lasten voor bedrijven verminderd. Dit staat in het wetsvoorstel aanbesteden van minister Van der Hoeven (EZ), waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De overheid koopt jaarlijks voor ongeveer € 57 miljard in. Van dit bedrag wordt € 18 miljard Europees aanbesteed.

Sofinummer niet nodig

Grootouders die een rekening willen openen voor hun in het buitenland wonende kleinkinderen, kunnen zonder voorwaarden bij een Nederlandse bank een rekening openen. Niet-ingezetenen zijn niet verplicht over een sofinummer te beschikken en dat hoeven zij ook niet aan te vragen voor het openen van een bankrekening.

Bestelauto te vies voor privégebruik

Ondanks het feit dat in de bestuurderscabine van een bestelauto meer dan één stoel aanwezig is en in die cabine geen voorzieningen zijn aangebracht die zijn gericht op het vervoer van goederen, kan onder omstandigheden sprake zijn van een bestelauto die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen.