Actueel Nieuws

Pensioenontslag is geen discriminatie

Het automatisch beëindigen van een arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de leeftijd waarop een werknemer aanspraak kan maken op ouderdomspensioen is niet in strijd met het EU-recht. Tot dit oordeel komt het Europese Hof van Justitie in de zaak van een Duitse schoonmaakster.

Exporten gebaat bij exportkredietverzekering

Exportkredietverzekeringen stimuleren de handel in sterke mate, zo blijkt uit recent onderzoek van DNB: iedere euro aan verzekerde exporten genereert ruim tweeënhalve euro aan totale exporten.

Cao-loonstijging stabiel

De cao-lonen waren in het derde kwartaal van 2010 1,3% hoger dan in dezelfde periode van 2009. Dat is vrijwel dezelfde stijging als in het tweede kwartaal. De inflatie kwam in het derde kwartaal van 2010 uit op 1,6%. Daarmee is voor het eerst sinds 2005 de cao-loonstijging lager dan de inflatie.

Pas op met winstrecht

Een bedrijfsmiddel dat wordt overgedragen tegen een recht op de winst uit een onderneming die niet door de verkoper wordt gedreven, kan niet leiden tot uitstel van winstneming. Het winstrecht dient dan in het jaar van staking van de onderneming te worden belast.

Kleinebanenregeling in 2011 voortgezet

De regeling kleine banen wordt voortgezet. Werkgevers hoeven ook in 2011 geen premies te betalen voor werknemers tot 23 jaar die minder dan de helft van het minimumloon verdienen.

Heffingsrente niet te verhogen

Het is niet mogelijk een bij de belastingheffing te laag bedrag aan in rekening gebrachte heffingsrente door middel van een andere beschikking te corrigeren en alsnog in rekening te brengen. De wet biedt hiertoe geen mogelijkheden.