Actueel Nieuws

Green Deal: projectvoorstellen indienen mogelijk tot eind mei

De Green Deal wil burgers, bedrijven en organisaties helpen bij het realiseren van hun energieproject. Hebt u een interessant initiatief en loopt u tegen belemmeringen aan? Dan kan de overheid helpen het project weer vlot te trekken. Voorstellen voor deze projecten kunnen tot eind 1 juni 2011 worden ingediend via Green Deal.

Geen vrijstelling kwijtscheldingswinst

Als de overheid aan uw onderneming een krediet heeft toegezegd en in de voorwaarden is opgenomen dat het krediet niet hoeft te worden terugbetaald als dat krediet na tien jaar nog niet is afgelost, dan valt dat niet-afgeloste deel van het krediet niet onder de vrijstelling voor kwijtscheldingswinst.

Subsidie voor schone auto

Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil het gebruik van schone brandstoffen stimuleren en tevens de CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen. Zij stelt daarom 2,6 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de aanschaf van nieuwe bedrijfsauto’s die rijden op groen gas, biogas en hogere blends biobrandstoffen.

Rechtsbescherming tegen controlehandelingen fiscus

Na een parlementaire behandeling van bijna vijf jaar lijkt het erop dat per 1 juli het initiatiefwetsvoorstel ‘Rechtsbescherming belastingplichtigen bij controlehandelingen fiscus’ in werking treedt. Onlangs stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel.

De Fiscale agenda

Staatssecretaris Weekers wil met de Tweede Kamer de discussie aangaan over de mogelijkheden om de belasting op arbeid te verlagen en de belasting op consumptie te verhogen. Dit blijkt uit de Fiscale agenda die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Bescheiden loonstijging eerste kwartaal 2011

In het eerste kwartaal van 2011 waren de cao-lonen 1,1% hoger dan een jaar geleden. Dit is de laagste loonstijging sinds 2005. In de gesubsidieerde sector was de cao-loonstijging met 1,5% het hoogst. De contractuele loonkosten waren in het eerste kwartaal 1,5% hoger.