Actueel Nieuws

Voorraden dieren en agrarische producten

Met ingang van 1 januari 2018 is de landbouwregeling afgeschaft. Voor de agrarische ondernemers die gebruik maken van de overgangsregeling heeft de Belastingdienst in overleg met LTO Nederland afspraken gemaakt over de percentages die men kan gebruiken om de btw te bepalen over de voorraad dieren en de voorraad agrarische producten.

Genietingsmoment op moment van uitbetalen

Werknemers kunnen financieel nadelige gevolgen ondervinden van nabetalingen. Omdat het inkomen in het jaar van de nabetaling een piek vertoont, kan dat inkomen onder een hoger belastingtarief vallen dan als het op het juiste moment was betaald.

Niet twee keer hetzelfde vragen

De inspecteur mag van Rechtbank Noord-Nederland geen tweede, inhoudelijk identieke informatiebeschikking nemen. De rechtsbescherming die de AWR in zo’n geval biedt, zou niets voorstellen, als een tweede keer hetzelfde vragen wel is toegestaan.

Woning uitgezonden diplomaat geen eigen woning meer

Wie naar het buitenland wordt uitgezonden kan onder voorwaarden de woning in Nederland nog als eigen woning aanmerken. De Hoge Raad heeft in 2012 aangegeven dat de woning dan aan de belastingplichtige ter beschikking moet staan. De woning mag dan niet worden verhuurd of aan een derde ter beschikking worden gesteld.

Stapsgewijze vernieuwing Belastingdienst blijft noodzakelijk

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Snel dat een stapsgewijze vernieuwing van de Belastingdienst noodzakelijk blijft. Daarbij gaat het om het verbeteren van de digitale dienstverlening, het opvangen van de effecten van de vertrekregeling en het verbeteren van de interne beheersing.

Klikken kost geld

Door een klikbrief en informatie van de Zwitserse belastingautoriteiten moet een ondernemer flink in de buidel tasten. Maar doordat de inkomsten als winst uit onderneming kunnen worden gekwalificeerd, profiteert hij wel van de MKB-winstvrijstelling.